Svazek 28          16.červenec 1930

 

Má dcero, samotný čin netvoří život ani nedokončuje dílo v duši. Ach, jak je nutné opakování! Opakováním láska roste a radost se násobí. Každý ocení více to, co se opakuje a pravý život se uskutečňuje v opakování.  Když opakuješ své činy v Mé  Boží Vůli, dosáhneš toho, že v tobě bude vytvořen život Mé Boží Vůle. Opakováním svých skutků dovolíš tomuto životu Mé Boží Vůle růst a budeš ho živit.  Myslíš že kdybys své skutky opakovala jen několikrát, dokázala bys v sobě vytvořit Můj život. Ne má dcero. Nanejvýš bys vdechla jeho balzámovou vůni, vnímala jeho světlo a sílu, ale nebyla bys schopna vytvořit Můj život. Neustálým konáním dosáhneš toho, že budeš moci říci: „Vlastním život „FIAT“. Neděje se totéž v běžném životě? Pokrm a nápoj se nepodají jen jednou a pak se odloží stranou. Pokud si chce člověk uchovat život je nutné se denně živit, jinak zemře. Pokud nechceš, aby v tobě život Mé Vůle zemřel a nedosáhl naplnění, pokračuj ve svém každodenním konání Mého Fiat.Návrat k textu