Svazek 18       24.ledna 1926

 

"Má dcero, v Mé Vůli nejsou ani úmrtí, ani potraty a ten, kdo v ní žije, má život,  život Mé Vůle; a i když si duše myslí, že umírá, nebo že je dokonce mrtvá, je v Mé Vůli, která obsahuje Život a v každém okamžiku jí znovu povznáší do nového světla, do nové krásy, milosti a štěstí a těší se, že ji uchová vždy v sobě malou, ale silnou, malou, ale krásnou, právě nově znovuzrozenou, takže nemá v sobě nic lidského, ale všechno je Božské. Její život je tedy jen Má Vůle, která provede všechny Mé plány, aniž by cokoli ztratila. Budete jako kapka vody ponořená ve velkém moři; jako zrno pšenice uprostřed velkého množství zrn: stejně jako kapka vody vypadá, jako by zmizela v moři, stejně jako zrno zmizí uprostřed nesčetných zrn, nikdo jim nemůže upřít nebo zbavit práva, že jejich život existuje. Proto se nebojte a usilujte o to, aby jste ztratili svůj život a získali právo na to mít  Mou Vůli, jako život sám. “Návrat k textu