Svazek 16     5.srpna 1923

  

Když vstoupíte do toho, aby jste vyslali ke Mně své myšlenky, slova, skutky, kroky, změny, bolesti, lásku a poděkování, Má Vůle označí všechny vaše činy. Ty pak přijmou Boží Obraz s hodnotou Božích činů, které jsou nekonečné a budou schopny vyrovnat všechny, dosáhnout všeho a mít tolik nadvlády nad Božstvím, že přimějí mou Nejvyšší Vůli sestoupit na zem a přinést veškeré bohatství, které obsahuje. Návrat k textu