Svazek 17      18.září 1924

 

„Má dcero, jak lidé pomalu chápou. Žít v Mé Vůli znamená vládnout v Ní a s Ní, zatímco konat Mou Vůli je podřízeno Mým rozkazům. První znamená ji vlastnit; druhé ji přijímat  a plnit příkazy. Žít v Mé Vůli znamená učinit Mou Vůli svou vlastní, jako svůj vlastní majetek a disponovat jí. Dělat svou vůli znamená brát ji v úvahu jako vůli Boží, nikoli jako svou vlastní; ani se jí nemůže disponovat, jak chce. Žít v Mé Vůli znamená žít s jedinou Vůlí - Vůlí Boží; a protože je to Vůle, svatá, čistá, ke všem mírumilovná, je jedinou Vůlí, která vládne. Neexistují  v ní žádné rozdíly: všechno je pokoj ……… Žít v Mé Vůli znamená žít jako syn. Prostě dělat Mou Vůli by se ve srovnání s tím dalo nazvat žít jako služebník. V prvním případě to, co patří Otci, patří  synovi; a pak je také dobře známo, že  služebníci jsou nuceni přinášet více obětí než synové. Musí vykonávat únavnější a nižší služby, snášet chlad, horko, úmorné cestování pěšky a podobně. ……………. A nebuďte překvapeni, když uvidíte, že tomu lidé nerozumí. Aby pochopili, museli by nabídnout tu největší oběť - to, že nebudou řídit svůj život, dokonce ani ve svatých věcech, svou vlastní vůli. Pak by poznali, že jsou mým vlastnictvím a dotkli by se vlastními rukama toho, co to znamená žít v Mé Vůli. Buďte však pozorní a nezatěžujte se obtížemi, které vyvstávají; kousek po kousku budu konat své dílo, aby pochopili, co to znamená žít v Mé Vůli.“ Návrat k textu