Svazek 18     22. listopadu  1925

 

A Ježíš: „Noční rosa udělá rostlinám tolik dobrého, pokud nespadne na suché dřevo, oddělené od rostlin, nebo na věci, které neobsahují žádný život. I když zůstanou pokryté rosou a nějakým způsobem zkrášleny, rosa je pro ně jako mrtvá a jak slunce vychází, kousek po kousku z nich mizí - mnohem více dobra činí rosa, kterou Má Vůle sestupuje na duše, pokud nejsou vůči milosti zcela mrtvé. A i přesto se jim oživující ctností, kterou má, i když jsou mrtvé, snaží vtisknout dech života. Ale všichni ostatní, někteří více, jiní méně, podle svých dispozic, pociťují účinky této blahodárné rosy. “Návrat k textu