Svazek 23      5.února  1928

 

"Modlím se k Nebeskému Otci:, Ať  přijde - ať přijde Tvé království; Tvá vůle ať se děje na zemi tak, jak je v nebi, “to znamená, že s Mým příchodem na zemi nebylo království Mé Vůle ustaveno uprostřed tvorů; jinak bych řekl: „Můj Otče, ať je potvrzeno Naše Království, které jsem již na zemi ustanovil, a nechť vládne a všude vládne Naše Vůle.“ Místo toho jsem řekl: „Ať přijde.“ To znamenalo, že musí přijít a stvoření musí čekat s takovou jistotou, s jakou očekávalo budoucího Vykupitele, protože tam je Moje Boží Vůle, ustanovena a uložena ve slovech modlitby „Otče náš“; a když obsahuje všechno to, co slibuje, je více než jisté, že se tak stane. Více, protože všechno jsem připravil Já; nebylo potřeba nic jiného než projevit Mé Království - a to právě konám.

"Myslíte si, že to, že vám dávám tolik pravd o mém Fiat, znamená dávat  vám jen nějakou novinku?" Ne, ne; je to proto, že chci, aby každý věděl, že Jeho Království je blízko, a aby znal Jeho nádherné privilegia, aby Jej všichni mohli milovat - mohli toužit vstoupit, žít v tak svatém Království, plném štěstí a všeho dobrého. To, co se vám zdá obtížné, je tedy mocí našeho Fiat snadné, protože ví, jak odstranit všechny obtíže a ovládnout vše - tak, jak chce a kdy chce. “Návrat k textu