Svazek 15     8.prosince 1922

 

 „Má dcero, Neposkvrněné početí Mé milované matky bylo nádherné a naprosto úžasné; natolik, že nebe a země byly ohromeny a vystrojily hostinu. Všechny tři Božské osoby takřka soutěžily mezi sebou: Otec vylil obrovské moře síly; Já, Syn, jsem vylil nekonečné moře moudrosti a Duch svatý, obrovské moře věčné lásky, které se spojilo v jedno a vytvořilo jedno jediné moře; a uprostřed tohoto moře byla vytvořena existence této Panny, vybrané mezi vyvolenými. Božství tedy dodávalo látku pro tento plán, aby toto moře nebylo jen centrem života tohoto obdivuhodného a jedinečného stvoření, ale zůstalo kolem ní - nejen aby ji bránilo před čímkoli, co by ji mohlo zastiňovat, ale aby jí v každém okamžiku dávalo novou krásu, nové milosti, moc, moudrost, lásku, výsady atd. Její malá přirozenost byla tedy počata ve středu tohoto moře a byla formována a rostla pod vlivem těchto božských vln natolik, že jakmile se toto ušlechtilé a jedinečné stvoření sformovalo, Božství nechtělo čekat, jak to obvykle dělá s jinými stvořeními - chtělo přijímat její objetí její lásku, její polibky a užít si její nevinný úsměv.

 

Víte, jaký byl první čin, který toto nebeské stvoření udělalo, když se Panna poprvé objevila před naším trůnem? Poznala, že všechno zlo člověka vzniklo  rozkolem mezi jeho vůlí a Vůlí jeho Stvořitele; Chvěla se a bez zaváhání svázala svou vůli k nohám Mého trůnu, a nechtěla už o ní ani vědět. A Moje Vůle se s ní spojila a stala se středem jejího života natolik, že se mezi ní a námi otevřely všechny proudy, všechny vztahy, veškerá komunikace a neexistovalo žádné tajemství, které jsme jí nesvěřili. To byl skutečně nejkrásnější, největší a nejhrdinštější čin, který udělala - položit svou vůli k Našim nohám; čin, který Nás naprosto okouzlil a proto se stala Královnu všech. Vidíte tedy, co to znamená spojit se s Mou Vůlí a neznat se ke své vlastní?

 

Druhým aktem bylo nabídnutí každé její oběti z lásky k Nám. Třetí, aby Nám prokázala čest a slávu celého stvoření, které Nám člověk vzal svou vlastní vůlí.

 

Ale víte, jaký byl první čin, který tato ušlechtilá královna udělala, když vyšla z mateřského lůna a otevřela oči před světlem tohoto nuzného světa? Když se narodila, andělé zpívali ukolébavky Nebeskému dítěti a ona zůstala okouzlená; Její krásná duše vyšla ze svého malého těla, doprovázená andělskými zástupy, obešla nebe a zemi a shromáždila veškerou lásku, kterou Bůh šířil po celém stvoření. Vstoupila do nebe, přišla k nohám Našeho trůnu, nabídla Nám takto vrácený dar lásky celého stvoření a vyslovila své první „děkuji“ jménem všech. Ach! jak šťastní Jsme se cítili, když Jsme slyšeli „děkuji“ této malé královny. A potvrdili Jsme v ní všechny milosti, všechny dary, abychom jí vyvýšili nad celým ostatním stvořením.Návrat k textu