imagetools0.jpg

 

V roce 2020 vyšla kniha od americké spisovatelky Susanne W. James s názvem "Luisa Piccarreta a Boží Vůle - Ježíšovo učení".

 

Derek Williams mi o ní napsal:

"Otče, je to velmi dobrá kniha, snadná pro čtenáře." 

  

V recenzích na tuto knihu ze 4.1.2021 dále říká:

"Nauku o Boží Vůli studuji od roku 2010 a mám mnoho různých knih od různých autorů, plus Luisiny deníky (36 svazků), které jsem četl několikrát.
Ve světle výše uvedeného jsem zjistil, že tato kniha je velmi dobře napsaná. Je velmi dobře rozložena a pokrývá různá témata jednoduše, jasně a inteligentně. Také nabízí modlitby na základě různých témat, kterým se věnuje, což je příjemný dotek. Není to teologicky těžké, ale mnohem snadněji čitelné, než některá díla, která jsem měl tu milost číst."

  

Rozhodl jsem se tedy postupně Vám zpřístupnit aspoň z větší části její překlad. Jednotlivé kapitoly budou doplňovány podle našich časových možností. Proto chci velmi poděkovat těm, kteří mi v této práci pomáhají. Především p. Robertu Protivánkovi z Kostelce na Hané a také p. Kristině Komoňové z Tvarožné Lhoty, bez kterých by toto dílo nevzniklo.   

   

Obsah:

 Úvod

 1. Kapitola - Uvedení

2. Kapitola - Ježíš vysvětluje

3. Kapitola - O Luise Piccarretě

4. Kapitola - Boží Výzvy

5. Kapitola - Pojďme začít

6. Kapitola - Původní plán

7. Kapitola - Celkový pohled